ADR-Uppdrag

Och transport av miljöfarliga avfall

Bland uppdragen finns t.ex. sugning och transport av spilloljor, emulsioner och andra farliga ämnen i tanktransporterna. Vi hämtar även avfallsrester från fartyg och utför oljetanksrengöring.

Naturligtvis hjälper vi till med nödvändiga dokument samt att lämna avfallet till destruktion om kunden så önskar.

Våra ADR-fordon är byggda för att effektivt transportera stora volymer. De har en tankutrustning som rymmer 45 000 liter. Tankarna är isolerade och utförda i rostfritt syrafast stål. Fordonen är utrustade för transport av farligt avfall enligt ADR av klasserna 3, 6.1, 8 och 9.

Med våra snart 40 års erfarenhet i branschen, har vi mycket erfarenhet med oss i bagaget. Bilden visar en special lösning ute hos en kund.

Har du funderingar på om något går att suga eller transportera på väg, tveka inte utan ring 035-44445 så hjälper vi dig gärna att komma fram till en lösning!