Kontakt

Slamsugningstjänst AB

Adress
Reparatörgatan 2
302 62 Halmstad

Telefon
035-444 45

Fax
035-443 50

E-post

info@slamsugningstjanst.se